Hållbara snittblommor helt utan besprutingsmedel

Vår snittblomsterodling är så kallad Slow Flowersodling, vilket innebär hållbart, miljövänligt och närodlade blommor i säsong.


Vi använder inga besprutningsmedel och blommornas kvalitet och hållbarhet är hög då de inte transporteras i omgångar innan de når slutkonsumenten. Självplocket har öppet alla dagar hela sommaren